Trang chủ

Tin mới nhất

Kế hoạch hoạt động Hè 2015
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 12100

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng - Mừng thành phố 60 mùa hoa

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

NHÀ THIẾU NHI

 

Số:     /KH-NTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quận Ngô Quyền, ngày 10 tháng 5 năm 2015

 

                                                                                 KẾ HOẠCH

Hoạt động  Hè Nhà Thiếu nhi quận Ngô Quyền năm 2015

  

 

 

               Hoạt động hè năm 2015 diễn ra trong thời điểm chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Đại hội Đảng các cấp. Căn cứ Chương trình công tác năm 2015, và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo hè quận, Nhà Thiếu nhi quận xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2015 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng thông qua các hoạt động cộng đồng để tạo môi trường thuận lợi giúp các em tự rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, nâng cao ý thức tham gia các hoạt động trên địa bàn dân cư.

- Mở rộng được các mô câu lạc bộ theo khả năng, sở thích; tổ chức và hướng dẫn đẩy mạnh các trò chơi dân gian, sân chơi cuối tuần, sân chơi lưu động; tăng cường các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Hỗ trợ các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư và Ban chỉ đạo hè các phường theo sự phân công của Ban chỉ đạo Hè quận.

- Hoạt động hè được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Các hoạt động phải an toàn, tiết kiệm, thiết thực, lành mạnh, hiệu quả và thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

             II. CHỦ ĐỀ:

"Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng - Mừng thành phố 60 mùa hoa"

             III. NỘI DUNG, HÌNH THỨCHOẠT ĐỘNG:

            1. Nội dung:

- Tuyên truyền cho thiếu nhi về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, về các sự kiện văn hoá - chính trị trọng đại của đất nước và thành phố; tổ chức các hoạt động"Uống nước nhớ nguồn"; hoạt động tình nguyện"Vì đàn em thân yêu" hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Triển khai, thực hiện các nội dung theo phân công của Ban chỉ đạo hè quận.

2. Hình thức tổ chức :

- Sinh hoạt dưới mô hình các CLB sở thích "MC", "Kỹ năng sống", "Sơn ca", "Cờ vua", "Võ"...; tổ chức sân chơi cuối tuần; thăm, tặng quà (Sách, vở, đồ dùng học tập) cho các em có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu với các Nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu, hoạt động tham quan thực tế tại các địa danh và di tích lịch sử.

IV. THỜI GIAN

- Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động Hè từ tuần 1 tháng 5;

- Tổ chức các hoạt động: từ tuần 1 tháng 5 đến hết tuần 3 tháng 8;

- Tổ chức khai mạc hoạt động hè: tuần 3 tháng 5;

- Tổng kết hoạt động hè: tuần 3 tháng 8.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

- Tham gia tập huấn Múa hát tập thể, Cờ Semafor… thành phố (T4/T4).

- Tổ chức tuyển sinh các lớp chuyên và CLB sở thích hè: 20 CLB (T2/T5)

- Triển khai tập huấn cấp quận: (T3/T5)

- Tổ chức Khai mạc hoạt động hè Nhà thiếu nhi quận: (T3/T5)

- Tổ chức hoạt động "Thiếu nhi quận Ngô Quyền yêu lịch sử": (T4/T5)

- Tổ chức chùm hoạt động "Học kỳ mầu xanh" (T1/T6)

- Tham gia Liên hoan "Nghệ thuật thiếu nhi" toàn quốc tại Hà Nội (T6)

- Tham gia giao lưu với "Trại hè trung ương" (T6)

- Tổ chức chương trình  "Ngày hội gia đình" (T6)

- Tổ chức hội thi "Em yêu lịch sử Đảng bộ quận Ngô Quyền" (T1/T7)

- Chùm hoạt động "Học kỳ trên biển" chương trình "Chung tay xây dựng biển đảo quê hương" (T2/T7)

- Tổ chức chùm hoạt động thông qua hoạt độn"Tri ân" nhân dịp 27/7 (T3/T7)

- Tổ chức chấm thông tin CLB Múa - Hát - Dân vũ – Nghi thức Đội (T4/T7)

- Tham gia Liên hoan "Tiếng kèn đội ta"(T8)

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi toàn quốc(T8)

- Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ và tổng kết hè 2015 (T8)

- Tham gia các hoạt động theo sự phân công của Ban chỉ đạo hè quận (Khai mạc hè, tổng kết hè, phụ trách phường Gia Viên và các hoạt động khác.);

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

                 - Căn cứ kế hoạch hoạt động hè của Ban chỉ đạo hè quận; Nhà Thiếu nhi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chủ động phối kết hợp phát huy mọi nguồn lực góp phần xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thanh thiếu nhi;

          - Thường xuyên báo cáo, chủ động tham mưu, đề xuất và phản ánh hoạt động về Ban chỉ đạo hè quận;

         - Các CLB và lớp chuyên trong hè tại Nhà Thiếu nhi tham gia tích cực các hoạt động trong hè 2015.

        - Kịp thời động viên khen thưởng các thanh viên tích cực của các Câu lạc bộ trong hè.

 

Nơi nhận:

- Ban thiếu nhi TH TĐ;

- Cung thiếu nhi TP;

- TT Ban chỉ đạo hè quận;

- Đơn vị có liên quan;

- Lưu: NTN.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Hà