Trang chủ

Tin mới nhất

Chương trình tổng kết hoạt động và các CLB năng khiếu năm 2014.
Ngày đăng 16/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 10204

Nhà thiếu nhi quận hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch và chương trình đề trong năm 2014; luôn xứng đáng đơn vị dẫn đẫu thành phố Hải phòng và là 10 Nhà Thiếu nhi cấp quận tiêu biểu toàn quốc.  

Năm 2014 tiếp tục triển khai Nghị Đại hội Đoàn các cấp và tiếp đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 06 NQ/TWĐTN ngày 29 tháng 3 năm 2010 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng"; Thực hiện chủ đề năm với s  chỉ đạo thường xuyên về mặt chuyên môn của Đoàn thanh niên - Nhà thiếu nhi - Hội đồng Đội các cấp; tiếp tục được đón nhận sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Quận Uỷ, UBND quận và sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng ban có liên quan tới công tác thiếu nhi trên địa bàn. Tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên đoàn kết và tâm huyết trong công việc. Đặc biệt là Ban giám hiệu một số đơn vị trường học rất quan tâm tới việc phát triển toàn diện cho học sinh thông qua các hoạt động tập thể và câu lạc sở thích.

Nhà thiếu nhi quận hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch và chương trình đề trong năm 2014: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội

Các CLB chụp ảnh lưu niệm

Ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường, góp phần xây dựng tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi vững mạnh; Công tác tập hợp thiếu nhi thông qua việc thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, tạo môi trường giáo dục thiếu nhi phát triển toàn diện.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng đào tạo năng khiếu cho thiếu nhi tiếp tục được quan tâm. Đây là hoạt động mang tính mũi nhọn và đã đa dạng và tính chuyên nghiệp hơn trên các lĩnh vực; nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng đã thu hút sự tham gia của thiếu nhi, tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi thể hiện khả năng, phát triển năng khiếu của mình.

Nhà thiếu nhi quận Ngô Quyền được nhận 03 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 01 giải Nhất tập thể Hội thi cấp trung ương, 04 giải Nhất tập thể cấp thành phố, 01 giấy khen của UBND quận và nhiều giải cá nhân khác.

Năm 2014, hoạt động của Nhà Thiếu nhi tiếp tục được khẳng định; góp phần định hướng, thúc đẩy việc tổ chức hoạt động thiếu nhi ở cơ sở, nâng cao nhận thức của xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. Chương trình năm được hoàn thành với sự thống nhất, đồng bộ, đoàn kết, gắn bó. Đây sẽ là nền móng vững chắc để Nhà thiếu nhi quận Ngô Quyền luôn xứng đáng đơn vị dẫn đẫu thành phố Hải phòng và là 10 Nhà Thiếu nhi cấp quận tiêu biểu tòan quốc.